NSK W4004C-56PK1-C5Z6 NSK自润滑丝杠   产品参数

NSK W4004C-56PK1-C5Z6 NSK自润滑丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W4004C-56PK1-C5Z6 NSK自润滑丝杠此型号部分数据来源于STEINMEYER施坦梅尔 1214/4.8.140.198 steinmeyer 丝杠

NSK W4004C-56PK1-C5Z6 NSK精密丝杠 2. 制造工艺:NSK非磁性丝杠的制造工艺包括材料选择、热处理、精细加工等多个环节,每个环节都需要严格控制,以确保丝杠的质量。 NSK W4004C-56PK1-C5Z6 NSK主轴马达 最后,nsk滚珠丝杠具有优秀的自润滑性能。由于滚动珠之间的滚动运动,nsk滚珠丝杠能够减少摩擦和磨损,从而降低对润滑剂的需求。此外,nsk滚珠丝杠还采用